Od marca rusza program „Aktywny samorząd”. Zobacz, o co możesz się ubiegać

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kontynuuje program „Aktywny samorząd”. Wnioski o dofinansowania będą przyjmowane od 1 marca 2022 roku za pośrednictwem Systemu Obsługi Klienta (SOW). O co można się ubiegać?

Program „Aktywny samorząd” jest formą wsparcia osób z różną niepełnosprawnością przez PFRON, dotyczy wielu obszarów potrzeb tej grupy.

Program składa się z dwóch modułów. Pierwszy moduł dotyczy likwidacji: bariery transportowej, barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, barier w poruszaniu się oraz udzieleniu pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. Drugi moduł skupia się na wsparciu osób z niepełnosprawnością, które chcą uzyskać wykształcenie na poziomie wyższym.

PFRON przeznaczył 191.03 mln zł na działaniach w ramach „Aktywnego samorządu” w 2022 roku (w 2021 roku było to 189,62 mln zł).

Wsparcie w ramach modułu I

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

Kiedy i jak złożyć wniosek?

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW już od dnia 1 marca 2022 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada:

  • dnia 31 marca 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022),
  • dnia 10 października 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023).

Jak złożyć wniosek?

Wszystkie wnioski w ramach programu „Aktywny samorząd” można składać przez System Obsługi Wsparcia (SOW) przez Internet. Wsparcie w wypełnieniu wniosku w SOW można otrzymać:

  • dzwoniąc na infolinię: 0 800 889 777
  • używając mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej,
  • od pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON.

Więcej informacji o harmonogramie programu, kwotach wsparcia do poszczególnych modułów można znaleźć na stronie PFRON.